ما را بشناسید …

این وب سایت توسط گروه پرتوی فناوری زرین را اندازی و ثبت شده است و هدف از راه اندازی این وب معرفی شهر باغبادران و در کنار آن ارائه برخی خدمات به میهمانان و مردم این شهر بوده است.

گروه پرتوی فناوری زرین در ماههای گذشته جهت فعالیت های آموزشی فنی و حرفه ای در شهر باغبادران حضور داشت و با آموزشگاه دانش فردا همکاری و تعامل دارد، اما  در حال حاضر به خاطر تغییر مکان آموزشگاه دانش فردا در شهر باغبادران حضور نداریم با این حال جهت تماس با ما می توانید از شماره های 09388886575 و یا 03152310101 استفاده نمایید.