صفحه اصلی

Slide background
Slide background

مساحت

مساحت شهر باغبادران 114/8 هکتار یا 6/5 کیلومتر مربع است. علاوه بر باغهای میوه و بیشه زارها که 156 هکتار زمین را در بر می گیرد. زمینهای مورد استفاده کشاورزی در اطراف این شهر 194 هکتار است و قسمتی از آبخور زاینده رود به شمار می رود که حدود 10 هکتار آن در محدوده شهر می باشد.

موقعیت جغرافیایی

باغبادران در 51 درجه و 13 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 32 درجه و 22 دقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار دارد. ارتفاع شهر باغبادران از سطح دریا به طور متوسط 1925 متر است. بلندی این شهر در سواحل رودخانه زاینده رود 1850 متر و در قسمت های مرتفع به 2000 متر می رسد. بلندترین نقطه شهر ارتفاعات واقع در قسمت جنوب غربی و پست ترین نقطه رودخانه زاینده رود است که جهتی شرقی دارد. این شهر از شمال به شهرستان نجف آباد و شهرستان تیران و کروند، از شرق به زرین شهر و از غرب و جنوب به استان چهارمحال بختیاری منتهی می شود.

جمعیت

جمعیت شهر باغبادران طبق سرشماری سال 1385 ، 9058 نفر است